معرفي عملکرد شرکت گاز استان تهران در تحقق اقتصاد مقاومتی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان معرفي عملکرد شرکت گاز استان تهران در تحقق اقتصاد مقاومتی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
معرفي عملکرد شرکت گاز استان تهران در تحقق اقتصاد مقاومتی|50687189|iau

حجم فایل : 950.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 31
مشخصات جغرافيايي استان تهران :
مساحت : 13640كيلومتر مربع
تعداد شهـرستان ها: 16
تعداد بخش هـا : 33
تعداد شهــرهـا : 46
تعداد دهستــان ها :71
تعداد آباديها: 1032
تعداد روستاهاي واجد
شرايط گازرساني با
احتساب بند ق: 558
درصد پيشرفت فعاليتهاي اجرايي درصدحجم گاز مصرفي (22232 میلیون متر مکعب)
سال 1394 براساس نوع مصارف طول خطوط انتقال و شبكه : 20589 كيلومتر
تعداد انشعابات : 1227634 عدد
جمعيت بهره مند از گاز : 12،470،000 برنامه ها و سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي معاون محترم رياست جمهوري در وزارت نفت برنامه ها و سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي معاون محترم رياست جمهوري برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت گاز استان تهران جدول شماره 2
شرح تفصیلی پروژه – سال 1395 جدول شماره 2
شرح تفصیلی پروژه – سال 1396 جدول شماره 2
شرح تفصیلی پروژه – سال 1397 برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت گاز استان تهران
بيع متقابل گازرساني به 1200000 مشترك جديد روستايي و شهرهاي كوچك و مرزي برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت گاز استان تهران
بيع متقابل گازرساني به 1200000 مشترك جديد روستايي و شهرهاي كوچك و مرزي گازرساني به باقيمانده روستاهاي بالاي 20 خانوار از محل اعتبارات بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 گازرساني به باقيمانده روستاهاي بالاي 20 خانوار از محل اعتبارات بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 روستاهاي واجد شرايط گازرساني: 558
روستاهاي بهره برداري شده : 468
روستاهاي در حال اجرا : 34
روستاهاي در دست انتخاب پيمانكار: 24
روستاهاي در دست مطالعه و طراحي : 32 برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت گاز استان تهران سایر برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت گاز استان تهران

كاهش هدر رفت گاز طبيعي از گاز فرآورش شده 1- ارتقاء 95 درصد برنامه تعميرات و نگهداري تاسيسات و تجهيزات گازرساني و تكميل آن تا افق 1404.
2- انجام 100 درصد تعميرات اضطراري به پيشگيرانه.
3- تحقق 100 درصد برنامه عمليات نشت يابي.
4- انجام 100 درصد تعميرات دوره اي ايستگاههاي CGS و ايستگاههاي TBS و شيرهاي شبکه و BG.
5- انجام 100 درصد نگهداري شبكه گاز با اجراي سيستم حفاظت كاتديك.
6- انجام 100 درصد برنامه زمانبندی حفاظت شبكه ، نشت يابي و گريسكاري.
7- اندازه گيري پتانسيل نقاط شبكه گاز.
8- اقدامات لازم جهت خريد 150000 كنتور هوشمند جهت سال 95. سایراقدامات صورت گرفته شرکت گاز استان تهران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی طرحهای در دست اقدام:

افزایش حداکثری ضریب پوشش گازرسانی و سهم جایگزینی و فروش گاز طبیعی در سبد انرژی و حذف تدریجی سوختهای م...