جلسات شورای دبیران وهنر آموزان

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان جلسات شورای دبیران وهنر آموزان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
جلسات شورای دبیران وهنر آموزان|50680925|iau

حجم فایل : 125.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
شوراهای مدرسه ی ما
هنرستان های کاردانش مولوی کرد و فنی خوش مهر سروآباد
سالتحصیلی 90-1389 0 وَاَمرَهُم شُوراء بَینَهُم مدرسه ... یکی از مهمترین نهادهای تربیتی به شمار می رود که در صدر عوامل تأثیر گذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش افراد جامعه قرار داد . دانش آموزان وقتی رهسپار مدرسه می گردند. تحت تأثیر رفتار و افکار معلمان خود قرار می گیرند. مدرسه زمانی می تواند رسالت آموزش و تربیتی خود را به نحو مطلوب انجام دهد که دبیران و سایر عوامل اجرائی مدرسه شناخت تربیتی کافی داشته باشندو نقش های تربیتی خاص خود را با بصیرت ایفا کنند . از آنجا که مدیریت موفق منوط به مشارکت تمام عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه در امر تصمیم گیری می باشد بنا بر این برگزاری ماهانه جلسات شورای دبیران و هنر آموزان فرصت بسیار مناسبی برای نقد و بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و تربیتی دانش آموزان است. مديران‌ مدارس‌ موظفند اولين‌ جلسه‌ شوراي‌ معلمان‌ راحتي‌ الامكان‌ قبل‌ از بازگشايي‌مدارس‌ وحداكثرتاده‌ روز پس‌ از آن‌ تشكيل‌دهند.جلسات‌ شوراي‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بارتشكيل‌ مي‌شود. ماده17آیین نامه اجرایی مدارس شورای معلمان 5 شورای معلمان وهنر آموزان به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه و تامین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرســــــــــه ، شورایی به نام شورای معلمان (هنر آموزان) با شرکت همه معلمان ، هنرآموزان ، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد. به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگي‌ در امور آموزشي‌، پرورشي‌ و اداري‌ مدرسه‌ وتأمين‌ مشاركت‌ معلمان‌ در حسن‌ جريان‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ واداري‌ مدرسه‌، شورايي‌ به‌ نام‌ شوراي‌معلمان‌ با شركت‌ همه‌ معلمان‌ ، دبیران، هنرآموزان ، سرپرستان ،مربيان‌ ومشاوران‌ مدرسه‌ تشكيل‌ مي‌گردد.وظايف‌ شوراي‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زير است‌:
ماده 10آیین نامه اجرایی مدارس
شورای معلمان ماده
15 1 2 3 4 5 نظارت‌ بر همسويي‌برنامه‌ها و روشهاي‌كاري‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصيلي‌ و
مفاد اين‌ آيين‌نامه‌ مشاركت‌ مؤثر و كارآمد در تهيه‌ برنامه‌ها و فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ مدرسه‌ وهمكاري‌در
اجراي‌ آن‌ پس‌ از تأييد شوراي‌ مدرسه‌ بودجه‌بندي‌برنامه‌درسي‌بارعايت‌مقررات‌مربوط وارائه‌آن‌به‌شوراي‌مدرسه‌جهت‌تأييد. بررسي‌ و تبادل‌ نظر پيرامون‌ چگونگي‌ افزايش‌ اثر بخشي‌ روشهاي‌ تدريس‌ چاره‌ انديشي‌ براي‌ تأمين‌ مشاركت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرايند آموزش‌ وپرورش‌ تلاش‌در ارتقاي‌ كيفيت‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ وپرورشي‌ وبررسي‌ علل‌ افت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌
وبرنامه‌ ريزي‌ براي‌ كاهش‌ آن‌ 6 وظایف شورای معلمان به شرح زیر است: ماده
15 7 8 9 مشاركت‌ در تنظيم‌ برنامه‌هاي‌ پرورشي‌،تقويت‌ اعتقادات‌ ديني‌ واخلاقي‌ وآداب‌ اسلامي‌
دردانش‌ آمو...