مقاله جوشکاری و انواع آن (۹۵صفحهWord)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله جوشکاری و انواع آن (۹۵صفحهWord) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مقاله جوشکاری و انواع آن (۹۵صفحهWord)|50104450|iau

قسمتی از مقاله جوشکاری و انواع آن :


..... اما هیچکدام از این مطالب و عکسها جایگزین چند ساعت تمرین عملی در کارگاه نیست.
جوشکاری ترميت به مجموعه فرآيندهايي گفته مي شود كه در آن جوش ازفلز مذابي كه توسط يك كنش شيميايي بشدت گرمازا بوجود آمده است ، تشكيل مي شود. اين نوع جوشكاري بيشتر شبيه به ريخته گري بوده و دور دو قطعه اي كه بايد به هم جوش داده شوند يك قالب قرار دارد كه فلز مذاب ناشي از اين واكنش شيميايي به اين قالب هدايت شده و پس از سرد شدن فلز مذاب داخل قالب جوش شكل مي گيرد .
واكنش شيميايي يا ترميت معمولا بين اكسيد يك فلز ( معمولا آهن يا مس ) و فلز احيا كننده مانند آلومينيوم انجام مي شود . براي انجام واكنش از يك پودر كه به سرعت محترق شده به عنوان چاشني استفاده مي شود كه گرماي لازم براي شروع واكنش را فراهم مي آورد . دو نمونه از واكنش هاي مورد استفاده در اين نوع جوشكاري :

Fe3O4 + 8 Al à 9 Fe + 4 Al2O3 (3088 ºC)۷۱۹KCal۳
3 CuO + 2 Al à 3 Cu + Al2O3 (4865 ºC ) ۲۷۵.۳ Kcal
انواع ترميت مورد استفاده در صنعت :
- ترميت ساده : شامل مخلوط پودر هاي اكسيد آهن و آلومينيوم
- ترميت فولاد كم كربن : شامل ترميت ساده به اضافه پودر فولاد كم كربن يا حتي مقداري پودر منگنز
- ترميت چدن : شامل ترميت ساده به اضافه مقداري پودر فولاد سيليسيوم دار و فولاد كم كربن
- ترميت براي جوشکاری ريل ها : شامل تركيبات ترميت ساده به اضافه مقداري پودر كربن ، منگنز و عناصر آلياژي ديگر به منظور افزايش سختي فلز جوش در ريل
- ترميت براي اتصال كابل هاي برق : شامل پودر هاي اكسيد مس و آلومينيوم
جوشكاري ترميت معمولا به دو صورت در صنعت وجود دارد ؛ در نوع اول از فلز ذوب شده مستقيما براي اتصال دو قطعه استفاده مي شود . در نوع دوم از فلز ذوب شده به منظور گرم كردن و به درجه حرارت آهنگري رساندن قطعات استفاده مي شود و سپس با اعمال فشار به قطعات اتصال شكل خواهد گرفت .


مراحل جوشکاری ترميت :
1- تميز كردن سطح قطعات ار آلودگي و اكسيد
2- آماده كردن قالب ( قالب ها بصورت دستي ساخته شده يا بصورت آماده براي اشكال و قطعات خاص در بازار موجودند)
3- ايجاد فاصله مناسب بين قطعات و قرار دادن قالب دور قطعات
4- پيشگرم كردن قالب
5- ريختن مواد ترميت در محفظه احتراق
6- قرار دادن چاشني
7- روشن كرد چاشني به منظور احتراق ترميت
8- باز كردن قالب پس از سرد شدن مذاب حاصل ازواكنش
9- تميزكردن و پرداخت كردن سطح قطعات و اتصال
مزيت جوشکاری ترميت نياز نداشتن به سيستم هاي تامين انرژي ( ماند مولد برق و ... ) براي جوشكاري است و پودر و قالب ها را در هر مكاني ( براي مثال در طول ريل راه آهن براي تعميير ريل شكسته ) بكار برد . از محدوديت هاي اين روش ميتوان به ناتوان بودن در جوش دادن مقاطع نازك اشاره كرد زيرا انرژي جوش زياد بوده و فقط براي مقاطع كلفت مثل ريلها و ميل لنگ هاي شكسته و كابلهاي برق كاربرد دارد .

موارد استفاده از جوش ترميت:
- جوش و تعمير ريل هاي شكسته
- جوش لب به لب لوله هاي جدار ضخيم
- جوش و تعمير ميل لنگهاي شكسته
- جوش و تعمير شاسي ماشين ها
- جوش و اتصال قطعات ريخته گري شده كه بخاطرطول بلند و بزرگ بودن نميتوانند در يك مرحله قالبگيري و ريختگري شوند .
- براي جوش كابل هاي ضخيم برق به يكديگر يا يك هادي ديگر
- براي جوش و اتصال ميلگردهاي تقويت كننده بتن در سازه ها ساختماني به يكديگر
جوشکاری با اشعه الكتروني ( Electron Beam Welding EBW )
جوشكاري با اشعه الكتروني يك روش اتصال ذوبي است كه در آن جوش به وسيله پرتاب يك اشعه الكتروني با انرژي زياد به قطعه كار به وجود مي آيد . الكترونها از ذرات پايه اتمي با جرم خيلي كم و با بار منفي هستند كه انرژي مورد نياز جوشکاری از شتاب دادن آنها از 30-70 درصد سرعت نور بدست مي آيد.
يك تفنگ الكتروني شبيه لوله تصوير ساز تلويزيون است . تفاوت عمده انها در قدرت اشعه الكتروني است ، در لوله تصوير ساز تلويزيون قدرت اشعه كم است ولي در تفنگ الكتروني قدرت اشعه بسيار زياد است . در محل جوش اين انرژي بسيار زياد الكترونها تبديل به حرارت مورد نياز ايجاد جوش مي شود.
اشعه الكتروني در خلا توليد مي شود و با استفاده از ارفيس هاي مناسب و چند سري محفظه مي توان اشعه را به محيط غير خلا هدايت كرد و عمل جوشکاری را انجام داد . هرچند جوشكاري در خلا بهترين كيفيت و بيشتري نسبت عمق نفوذ به عرض را دارد.
مزاياي جوشكاري با اشعه الكتروني :
- با يك پاس جوش مستوان مقطع ضخيمي را جوش داد .
- پراكندگي آن بسيار كم است و متمركز است .
- آلودگي جوشکاری آن بسيار كم است
- منطقه جوش و منطقه HAZ بسيار باريك هستند.
- ميتوان بعضي از فلزات غير مشابه را جوش داد.
- مي توان از هيچ ماده فيلري استفاده نكرد.
معايب و محدوديت هاي جوشكاري با اشعه الكتروني :
- قسمت تجهيزات آن بسيار زياد است.
- محفظه كاري محدود است.
- جوشکاری در خلا با تاخير زماني و سرعت كم صورت مي گيرد.
- قيمت آماده سازي بالا است.
- در حين جوشكاري اشعه ايكس توليد ميشود.
- نرخ بالاي انجماد باعث ترك خوردگي در بعضي فلزات مي شود
جوشكاري اولتراسونيك پلاستيك ها
جوشکاری اولتراسونيك شامل استفاده از انرژي صوتي با فركانس بالا براي نرم كردن و ذوب كردن ترموپلاستيك ها در منطقه جوش است . قسمت هايي كه بايد به يكديگر جوش داده شوند زير فشار روي هم نگه داشته شده و تحت ارتعاشات اولتراسونيك با فركانس 20 تا 40 كيلو هرتز قرار مي گيرند. موفقيت جوش به طراحي مناسب اجزا و مناسب بودن موادي كه جوش داده مي شوند بستگي دارد.
از آنجا كه جوشکاری اولتراسونيك بسيار سريع است (كمتر از 1 ثانيه) و قابليت اتوماسيون دارد به طور وسيع از آن در صنعت استفاده مي شود . براي تضمين سلامت جوش طراحي مناسب اجزا بخصوص فيكسچرها لازم است . با طراحي مناسب از اين روش مي توان در توليد انبوه استفاده كرد.
يك ماشين جوشکاری اولتراسونيك شامل اجزاي زير است :
يك منبع تغذيه ، يك مبدل ، يك آمپلي فاير تقويت كننده به نام بوستر ، يك وسيله توليد صدا يا شيپوره
منبع تغذيه فركانس برق شهر 50-60 هرتز را به 20-40 كيلو هرتز مي رساند . اين انرژي به مبدل مي رود و در مبدل ديسك پيزو الكتريك انرژي الكتريكي را به ارتعاش در فركانس اولتراسونيك تبديل مي كند. اغلب ماشين هاي اولتراسونيك در فركانسي بالاتر از 20 كيلو هرتز كار مي كنند و صدايي توليد مي كنند كه گوش انسان قادر به شنيدن آن نيست . امواج توليد شده در مبدل به بوستر رفته و دامنه آن تا حد دلخواه افزايش پيدا مي كند و سپس در شيپوره ( كه يك وسيله صوتي مكانيكي است) امواج صوتي مستقيماً به قطعه كار منتقل مي شود. همچنين شيپوره نقش اعمال فشار بر روي قطعه را نيز بر عهده دارد.بعد از انتقال امواج صوت به قطعه كار در منطقه اتصال در اثر اصطكاك زياد اين انرژي تبديل به گرما شده و باعث نرم شدن و ذوب پلاستيك و بهوجود آمدن جوش ميشود.
مزاياي اين روش عبارتند از :
- راندمان بالا
- توليد بالا با قيمت پايين
- سهولت در اتوماسيون
- سرعت جوش بالا
- تميز بودن آن
مهمترين محدوديت اين روش محدوديت در انرژي اعمالي و كوچك بودن عرض شيپوره ( كمتر از 250 ميلي متر ) است ودر نتيجه طول جوشي كه به وجود ميآيد كوچك است .
موارد استفاده از جوش التراسونيك ترموپلاستيك ها :
- جوشکاری ساده يك اتصال
- جاسازي يك قطعه درقطعه اي ديگرهمرا با اتصال بين آن دو
- جوش نقطه اي ورق ها و صفحات پلاستيكي
صنايعي كه اين نوع جوشكاري در آن كاربرد دارد :
- استفاده در صنعت بسته بندي
- استفاده در صنعت اتومبيل سازي
- استفاده در صنعت پزشكي
- استفاده در صنعت اسباب بازي
جوشکاری مقاومتي در ميكرو اتصال ها ( Micro Resistance Welding )
همانطور كه مي دانيد جوشکاری مقاومتي استفاده وسيعي در صنعت به خاطر ...... جوشکاری


لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.


جهت پشتیبانی


و جهت طرح سوال، پیشنهاد یا انتقاد


می توانید از قسمت تماس باما،


پیام خود را برای ما ارسال نمایید.


در اولین فرصت، پاسخگوی شما دوست عزیز خواهیم بود.


بهترین ها حق شماست.

عنوان: مقاله جوشکاری و انواع آن


صفحات: ۹۵ صفحه


فرمت: word


شامل: مقدمه،توضیحات ، سوالات مطرح شده، داده های مربوط به هر قسمت می باشد.


هزینه دانلود: انتهای صفحه


-------------------

مطالب دیگر:
📖دانلود جزوه ی سیستم عضلانی2 رشته ی تربیت بدنی pdf📖دانلود جزوه ی کم خونی و انواع آن از مباحث رشته ی تربیت بدنی pdf📖دانلود جزوه ی حقوق تجارت از مباحث رشته ی حقوق pdf📖جزوه مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر📖کسب وکار اینترنتی📖دانلود جزوه ی مفاصل از مباحث رشته ی تربیت بدنی pdf📖سوالات کنکور کاردانی نقشه کشی معماری98📖دانلود فایل فلش inet-3f-rev06📖سوالات کنکور کاردانی مکانیک خودرو98📖کتاب دختری که رهایش کردی جوجو مویز📖کتاب زنان زیرک چرا مردها عاشق زنان زیرک می شوند📖سوالات کنکور کاردانی گرافیک98📖سوالات کنکور کاردانی کامپیوتر 98📖سوالات کنکور کاردانی صنایع غذایی 98📖سوالات کنکور کاردانی حسابداری 98📖سوالات کنکور کاردانی تربیت بدنی 98📖کنکور کاردانی تاسیسات مکانیکی 98📖سوالات کنکور کاردانی الکتروتکنیک 98📖۲۰۰ راه شاد کردن زندگی📖دانلود جزوه ی فیزیولوژی وسازگاری عضله به تمرین از مباحث رشته ی تربیت بدنی pdf📖افزايش ممبر و سين📖کامل ترین جزوه خلاصه اندیشه اسلامی 2 پیام نور📖دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب 328 تابلو اعلانات مسجدنما، هفته دوم تیر 1399📖گزارش كارآموزي مراحل ساخت ساختمان فلزي در شركت تك آزما📖گزارش كارآموزی شرکت طراحی و گرافیکی لیتوگرافی بصیر