دانلود پاورپوینت استراتژی فناوری

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود پاورپوینت استراتژی فناوری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دانلود پاورپوینت استراتژی فناوری|40276343|iau

استراتژی

شناخت آینده و برنامه ریزی برای آن است وابزاری است که به واسطه آن اهداف بلند مدت تحقق می یابد .در گام اول باید محور اصلی فعالیت های سازمان را تایید کرده و سپس آن چه را که سازمان می تواند انجام دهد تدوین کند .

رسالت سازمان

نقطه عزیمت ، توسعه خط مشی ها و استراتژی های موسسه است .استراتژی کلی موسسه با رسالت نامه که هدف اصلی شرکت را ارائه می دهد آغاز می گردد .رسالت نامه مشخص می کند مشتریان چه کسانی هستند ، چه بخشی از بازار راتشکیل می دهند ، مزایای تامین شده توسط شرکت چیست و چگونه ارائه می شود .بررسی نقش فناوری در سازمان از دیدگاه سه استراتژی مختلفرهبری هزینهمتمایز سازی محصولپاسخ گویی سریعو در ادامه داریم:تغییر استراتژیاستراتژی فناوریمبانی استراتژی فناوریمدل های تدوین استراتژی فناوریمدل پورترمدل هکس و مجلوفمدل فوردمدل برگلمن و مایدیکمدل چیزامدل مورینمدللیتلمدل تاوستیچ و چپلتفایل پاورپوینت 27 اسلاید