دانلود ایران و تجارت جهانی 24 ص

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود ایران و تجارت جهانی 24 ص وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دانلود ایران و تجارت جهانی 24 ص|40107766|iau

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 25 صفحه

ایران و تجارت جهانی بر اساس یك سنت دیرینه كشورهای مختلف جهان عموما بخش كشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند.
كشورهای وارد كننده كالاهای كشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمركی و محدودیت های وارداتی بخش كشاورزی را از رقابت با كالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند.
كشورهای بزرگ صادر كنده این كالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش كشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند.
مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.
از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید.
تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت كالاهای كشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد كالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت.
این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت كالاهای كشاورزی گردید كه اهم آن به شرح زیر می‌باشد : 1- مقرر گردید كلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.
2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در كشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال كاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای كشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.
3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در كشورهای صادر كننده به میزان 36% طی مدت 6 سال كاهش یابد و كل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت كاهش داده شود.
4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریكه كل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای كشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای كشورهای در حال توسعه كاسته شود.
توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش كشاورزی كشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد كه بررسی آن برای كشورهائی چون ایران كه احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
اجرای مقررات جدید قیمتهای كالاهای كشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یك سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد.
افزایش سطح قیمتهای جهانی از یك طرف فرصتهای جدیدی را برای كالاهای صادراتی ایجاد خواهد كرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات كالاهای وارداتی خواهد بود.
حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه كنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت.
نهایت آنكه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش كشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد كه این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.
قبل از وارد شدن به موضوع مذاكرات كشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش كشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود.
تا معلوم شود كه مذاكرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.
در كشورهای توسعه یافته بد