دانلود تحقیق آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 ص.DOC

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود تحقیق آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 ص.DOC وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دانلود تحقیق آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 ص.DOC|40107367|iau

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

آشنائی با جوشکاری مقاومتی کلیه جوش های مقاومتی بر این اساس استوارند که وقتی یک جریان الکتریکی بخواهد از فلزی عبور کند مقاومت فلزدر برابر عبور این جریان آن را گرم خواهد کرد.
با اعمال جریان کافی ، دمای ایجاد شده در فلز به حدی می رسد که باعث ذوب آن گردیده و جوشکاری را ممکن می سازد.
اصطلاح"جوشکاری مقاومتی "شامل روشهای گوناگونی بوده و تحت اسامی مختلفی از جمله : جوشکاری سر به سر فشاری، سر به سر لحظه ای درز جوش نقطه جوش برجسته نقطه جوش خازنی جوش مقاومتی از نوع پینی جوش مقاومتی به کمک ورقه نازک فلزی و.
.
.
ارائه می گردد.
برخی از این اسامی نام های داده شده از طرف انجمن آمریکائی جوشکاری بوده و بقیه مربوط به اصطلاحاتی است که در کارگاههای جوشکاری به آنها داده شده است.
جوشکاری مقاومتی مزایای گوناگونی دارد.
دراین روش عملیات به سرعت صورت پذیرفته پیچیدگی فلز ناچیز بوده مراحل عمل بسادگی قابل کنترل است وجوش یکنواخت می باشد .
این طریقه جوشکاری بخصوص برای انجام عملیات خودکار بسیار مناسب می باشد.
اصول اساسی جوشکاری مقاومتی وقتی جریان الکتریکی از میان دو قطعه فلزی که به هم چسبیده اند عبور میکنند مقاومت زیاد موضعی موجب تولید گرمای فوق العاده ی زیادی می شود.
اگر جریان کافی بکار رود فلزات مورد استفاده درحالت خمیری قرارگرفته و سپس ذوب می شوند.
اگرهنگامی که دو فلز در حالت خمیری یا مذاب قرار دارند به یکدیگر فشار داده شوند، دو قطعه درهم آمیخته شده و بصورت یک قطعه واحد درخواهند آمد.
شکل شماره 1- قسمتهای مختلف یک دستگاه نقطه جوش کاملا ساده را نشان می دهد، باتوجه به اینکه دو قطعه ی مزبور نمی توانند درتماس کامل با یکدیگر قرار گیرند، قسمتهایی از دو فلز که سطوح تماس را تشکیل می دهند مقاومت زیادی از خود نشان داده و به همین لحاظ ابتدا این سطوح گرم شده و به بالاترین دمای ممکن دست می آید.
هرگاه هنگامی که قطعات کار در حالت خمیری قراردارند به یکدیگر فشرده شده و همچنین تا کمی پس از قطع جریان وخنک شدن در همان وضع باقی بمانند جوش خوبی عاید شده و با توجه به سرعت انجام این عمل ، بسیاری از خواص فیزیکی آنها دست نخورده باقی خواهند ماند.
اگرمحل اتصال کاملا" پاکیزه باشد خواص فیزیکی جوش حاصل بخوبی هرروش دیگر جوشکاری خواهدبود.
دستگاهی که برای انجام جوشکاری مقاومتی بکار می رود در واقع یک ترانسفورماتور یا مبدل الکتریکی است که با جریان متناوب کارمی کند.
برای اینکه این دستگاه بتواند عملیات جوشکاری را به خوبی انجام دهد باید قادر باشد در یک ولتاژ نسبتا کم، جریان فوق العاده زیادی را عرضه نماید.
در این صورت معلوم است که تعداد حلقه های سیم پیچ اولیه این ترانسفورماتور باید به مراتب بیشتر از تعداد حلقه های ثانویه آن باشد.
شکل 1- قسمتهای مختلف یک دستگاه نقطه جوش معمولی گاهی اوقات ثانویه این ترانسفورماتورها تنها از یک حلقه تشکیل می شود.
در بعضی ازدستگاههای نقطه جوش شبیه نوع " هفت تیری "سیم ثانویه نسبتا بلند است و از 2یا 3 حلقه تشکیل می گردد.
شکل زیر قسمتهای مختلف مدارالکتریکی یک دستگاه نقطه جوش ساده را نشان می دهد.