مقاله طرح درس معلمان: بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي فوق برنامه

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله طرح درس معلمان: بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي فوق برنامه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مقاله طرح درس معلمان: بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي فوق برنامه|39007239|iau

قسمتی از متن :
در قرن حاضر براي مواجهه موثر با چالشها و بحرانهاي موجود ميان پديده جهاني شدن و بومي ماندن بحران جمعيت – دگرگونيهاي فناوري و شرايط حرفه اي بستري مناسبتر – كارسازتر و موجه تر از نظام تعليم و تربيت شناسايي نشده است .
نظام تعليم و تربيت بايد از طريق تدارك زمينه هاي تربيت كامل و آموزش چگونگي رويارويي و نحوه سازگاري با مسايل شايستگي لازم براي تامين سعادت و نيك بختي را در دانش آموزان ايجاد كند
تغيير نگرش نسبت به انسان مدرسه و تحولات سريع علم و فناوري سبب شده است به انسانهاي متفكري نياز داشته باشيم كه بتوانند خود را با تغييرات غير قابل پيش بيني آينده سازگار كنند . لذا وظايف مدارس در بسياري از كشورهاي جهان تغيير كرده است. نقش كلي و غالب مدارس در تعليم و تربيت دانش آموزان آموزش عمومي در دوره هاي مختلف تحصيلي است اين آموزش بدان علت كه مهارت خاصي را در دانش آموزان به وجود نمي آورد آموزش عمومي ناميده شده است.
امروزه مدارس موظف به آماده كردن دانش آموزان براي كسب تجربه ها- استفاده از فرصت ها و پذيرش مسيولتها در زندگي برزگسالي اند

فهرست: مقدمه
چرامهارتهاي زندگي بايد به دانش آموزان آموزش داده شود ضرورت آن چيست
فعاليتهاي مكمل و قوق برنامه و اهداف آن
اهداف فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه مفهوم ياد گيري و مصاديق مشترك و ويژگيهاي فعاليتهاي فوق برنامه
ويژگيهاي فعاليتهاي فوق برنامه
نقش اعتماد به نفس در دانش آموزان
نتیجه یک پژوهش
نتيجه نهایی
نكات مهم در بررسي فعاليتهاي فوق برنامه
ارزش فعاليتهاي فوق برنامه
چگونگي موثر ساختن فعاليتهاي فوق برنامه
نتيجه يك پژوهش در بين دانش آموزان آموزشگاه نمونه حسينيان
منابع و ماخذ