تحقیق کامپوزیت های کربن- کربن

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق کامپوزیت های کربن- کربن وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
تحقیق کامپوزیت های کربن- کربن|35015673|iau

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16

بخشی از متن تحقیق:
کامپوزیت های کربن- کربن چند جهته (قسمت اول)
مسائل پیچیده طراحی به
وسیله کامپوزیت های چند جهته به خاطر خواص غیر همسانگرد آن ها در جهت های
مختلف قابل حل هستند. مهم ترین برتری کامپوزیت های چند جهته، آزادی عمل در
جهت دادن و چیدمان الیاف و بهینه کردن طراحی کامپوزیت نسبت به شرایط کاری و
نیروهای اعمالی به آنهاست. معایب آن هم قیمت زیاد فرایند چیدمان الیاف،
محدویت اندازه کامپوزیت به علت محدودیت تجهیزات ساخت و عدم توانایی کامل در
اشباع کردن ماتریس با کربن به علت به وجود آمدن حفره های بسته است.

ساده ترین شکل الیاف چند جهته، نوع سه جهته (D-3) متعامد (Orthogonal) است.
در این نوع چیدمان الیاف (سه جهته متعامد) چون هر سه راستا بر هم عمود
هستند در هر سه جهت کارتزین بیشترین خواص الیاف حفظ می شود. خواص کامپوزیت
های چند جهته تابعی از تعداد الیاف در یک دسته، جهت، فاصله بین دسته های
الیاف مجاور و نسبت حجمی الیاف در هر جهت به حجم کامپوزیت می باشد ...