سیستم آهن و کربن و تاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین انواع گرافیتها

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان سیستم آهن و کربن و تاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین انواع گرافیتها وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
سیستم آهن و کربن و تاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین انواع گرافیتها|34012779|iau

سیستم آهن – کربن متالوژی چدن ها شباهت زیادی به فولاد دارد. بهرحال تفاوت هائی در این زمینه وجود دارد که آگاهی از آن برای افرادی که در زمینه چدن ریزی فعالیت دارند لازم است. از آنجائی که میزان عناصر آلیاژی موجود در اکثر انواع فولادها کم است لذا این خانواده مهم از آلیاژهای آهنی را می توان یک سیستم آلیاژ ی دو تائی Fe-C در نظر گرفت و نمودار تعادلی Fe-C نشان داده شده در (شکل 27) را می توان جهت پیش بینی ساختار فولاد در شرائطی که سرعت سرد کردن مذاب به آهستگی انجام گیرد (شرائط تعادل) در نظر گرفت