داده کاوی – Data Mining – شامل 37 صفحه فایل ورد word

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان داده کاوی – Data Mining – شامل 37 صفحه فایل ورد word وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
داده کاوی – Data Mining – شامل 37 صفحه فایل ورد word|30018917|iau

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 37

1 مقدمه ای بر دادهکاوی31 1 چه چيزی سبب پيدايش داده کاوی شده است؟51 2 مراحل کشف دانش81 3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف121 4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟141 5 داده کاوی و انبار داده ها 151 6 داده کاوی و OLAP161 7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی172 توصیف داده ها در داده کاوی182 1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها182 2 خوشه بندی 192 3 تحلیل لینک203 مدل های پیش بینی داده ها203 1 Classification203 2 Regression213 3 Time series214 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی224 1 شبکه های عصبی 224 2 Decision trees264 3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS)294 4 Rule induction304 5 K nearest neibour and memory based reansoning(MBR)314 6 رگرسیون منطقی324 7 تحلیل تفکیکی 334 8 مدل افزودنی کلی (GAM)344 9 Boosting345 سلسله مراتب انتخابها34