تحقیق در مورد بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه 32 ص

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق در مورد بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه 32 ص وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
تحقیق در مورد بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه 32 ص |1632399|iau

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 31 صفحه

قسمتی از متن .doc :

موضوع :

بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايي والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصيلي 81 – 80

استاد راهنما :

جناب آقاي علي سادئي

پژوهشگر :

درويشعلي پرهون

سال تحصيلي

85 – 84

مركز تربيت معلم شهيد ثاني

تقدير و تشكر

اول سپاس وتقدير

اينجانب وظيفه خود مي دانم تا مراتب تشكر خود را به حضور

آقاي سادئي به خاطر راهنمايي هاي ارزشمندشان در مدت انجام تهيه تحقيق را دارم و همچنين صميمانه از زحمات بي دريغ مسئولين مركز تربيت معلم شهيد ثاني قدر داني مي نمايم .

فهرست مطالب

1 – چكيده ..........................................................................................

2 – مقدمه ..............................................................................................

3 – فصل اول .........................................................................................

- بيان مسئله ..........................................................................................................

- اهداف تحقيق ....................................................................................................

- ضرورت انجام تحقيق ........................................................................................

- فرضيه ها و سئوالهاي تحقيق ..............................................................................

- تعيين وتعريف هاي مورد مطالعه ........................................................................

4 – فصل دوم ........................................................................................

- پيشينه تحقيق .....................................................................................................

- پيشينه نظري تحقيق ...........................................................................................

- پيشينه عملي تحقيق ...........................................................................................

5 – فصل سوم .......................................................................................

- روش تحقيق ....................................................................................................

- روش اجراي تحقيق ...........................................................................................

- جامعه آماري .....................................................................................................

- حجم نمونه تحقيق .............................................................................................

- شيوه نمونه گيري .............................................................................................

- ابزارهاي جمع آوري اطلاعات ..........................................................................

6 – فصل چهارم .....................................................................................

- تجزيه وتحليل اطلاعات .....................................................................................

- توصيف اطلاعات جمع آوري شده ....................................................................

- آزمون فرضيه ها ................................................................................................

7 – فصل پنجم .......................................................................................